Magyar sziv
Információs és tanácsadó oldal Németország területén dolgozó
hölgyek és urak számára

Biztositások - milyen fontos és ajánlott önkéntes biztositások vannak Németországban?

Ferenczy ZoltánÉrvényes betegbiztositással minden Németországban dolgozó személynek rendelkeznie kell - ezt itt törvények irják elö. Ezt az egész Európára érvényes betegbiztositást - EU-kártyát - Magyarországon lehet kérvényezni és beszerezni. Ez Németországban teljes mértékü betegellátásra jogosit. Ha valakinek csak a magyar egészségbiztositása van, akkor csak ugynevezett "fájdalomenyhitö" vagy "sürgös beavatkozás" lehetséges! Ezzel a legtöbb itt dolgozó személy azonban már rendelkezik is.

Emellett az EU-biztositás mellett még három önkéntes biztositásra szeretném felhivni az Ön figyelmét. Ezek megkötése nem kötelezö - de nagyon hasznos lehet!

1. Önkéntes balesetbiztositás.
Ez mit jelent? Ez az alapbiztositás egy balesetböl fakadó anyagi hátrányok (pénzkiesés) ellen nyujt biztositást. Ez arra vonatkozik, ha valakinek egy bármilyen baleset után nincsen lehetösége a pénzkeresésre és ezzel anyagi problémákba kerül. Itt a kereset- vagy rendszeres fizetés kiesése lesz lebiztositva - állandóan fennálló sérülés bekövetkezö esetére.. Problémahelyzetben a biztositó fizeti az elöre megegyezett havi rendszeres összeget.
Az alapbiztositás mellett még lehet biztositást kötni a következö esetekre: baleseti nyugdij, átmeneti kifizetés, sérültpénz, baleseti napidij, baleseti kórházi dij, felgyógyulási pénz, kifizetés elhalálozás esetére, mentési költségek kifizetése, kúraköltségek, kozmetikai operációk és rehabilitációs költségek. Ezek a biztositások napi 24 órában és az egész világon érvényesek.
Költségek: a kért egyes biztositási ágaktól függöen.

2. Önkéntes jogvédelmi biztositás.
Ez mit jelent? Ha a biztositott kárt okozott egy másik személynek és az feljelentést téve jogi pert inditott ellene. Ebben az esetben ez a biztositás ingyenes ügyvédi tanácsadást és képviseletet nyujt és kifizeti az igy keletkezett ügyvédi tanácsadási költségeket a szerzödésben megállapitott maximális összegig. A következö kiadásokat fizeti még a biztositó: minden ügyvédi költséget a végtárgyalásig, birósági költségeket, tanuk és szakértök költségeit és a birósági eljáráson kivüli megegyezés költségeit. A biztositás - megegyezés szerint - egész Európára érvényes lehet.
Költségek: a szerzödö fél korától, tevékenységétöl és egyéb tényezöktöl függöen.

3. Önkéntes felelösségbiztositás (saját hiba által okozott kárt megtéritö biztositás).
Ez mit jelent? Ha a biztositott egy másik személynek anyagi kárt okoz, azt ez a biztositó helyette kifizeti. Ezt az auto-Casco-biztositáshoz lehet hasonlitani: a Casco egy balesetnél bekövetkezett SAJÁT KÁRT fizeti ki.

Példa: ha Ön figyelmetlenül lép le a járdáról, az elsö autónak hirtelen fékeznie kell, a mögötte jövö autó hátulról beleszalad - akkor ez egy Ön által okozott kár, amit Önnek kellene kifizetnie. Ha ilyen biztositással rendelkezik, akkor a biztositó fizeti ki Ön helyett a kárt (ez egy Porschau autónál például hatalmas összegeket jelenthet ...). Ebbe a biztositásba családtagokat is be lehet vonni - vagyis ha az Ön gyermeke veri le vendégségben a vendéglátó drága vázáját - azt is kifizeti a biztositó Ön helyett.
Költségek: a szerzödö fél kivánságainak megfelelöen.

Irodánk mindegyik biztositással kapcsolatban tud felvilágositást adni, a szerzödéseket irodánkban
meg lehet kötni.Továbbvezetö linkek
YouTube filmek
Miért érdemes önkéntes egészségbiztositást kötni?


Miért érdemes jogvédelmi biztositást kötni?

|
|
|
|
|
|
© 2018 www.magyarsziv.de          counter